สอน PowerPoint

ส่วนใหญ่ PowerPoints ยอดนิยมจากทุกประเภท

จ่ายเพื่อเผยแพร่บทความในเว็บไซต์นี้

คุณสามารถเผยแพร่บทความได้โดยมีค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมต่อบทความ: USD 50 เป็นเวลา 3 ปี USD 80 เป็นเวลา 5 ปี สถานที่เผยแพร่บทความ: บทความจะถูกตีพิมพ์ในคอลัมน์นี้ เรียงตามเวลาที่ตีพิมพ์ ล่าสุดอยู่ด้านบนสุด เนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้: ภาพอนาจาร การพนัน วิธีการชำระเงิน: กรุณาชำระเงินเข้า Paypal: Email เนื้อหาบทความ: กรุณาส่งเนื้อหาของบทความไปที่ Email หลังจากที่บรรณาธิการขอ...

อ่านเพิ่มเติม